Births for July 1, 2001

  • Jodi and Joe Dineen, Lawrence, a boy.
  • Xiaolin Hu and Xiandong Jian, Lawrence, a girl.
loading...